PDF dokumentu možete pogledati cenovnik smeštaja Srebrne licise za sezonu 2012 / 2013

Takođe možete preuzeti cenovnik ski pass-a  kao i cenovnik opreme za tekuću sez0nu.

REZERVACIJA